Wednesday, February 13, 2013

นี่คือเรื่องจริง ...

นี่คือเรื่องจริง ... แม้คุณจะทำงานไปแล้ว หากคุณต้องการจะพัฒนาความรู้

คุณก็ยัง ต้องอ่าน และอ่าน ... และอ่าน

เพราะ ถ้าคุณ อยากเก่ง อยากทำได้ อยากทำเป็น
แม้จะไม่ได้เรียนคอมมา, ไม่มีอาจารย์คอยสอน หรือ จบจาก มหาลัยชั้นนำ
คุณก็ยังต้องค้นและอ่านจาก google, หนังสือ, ไฟล์​ pdf ต่างๆ อยู่เสมอๆ ครับ

ณ. ปัจจุบัน ผมก็ยังนั่งค้น google อยุ่ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 4 ชม. เลยครับ
(สมัยก่อนผมนั่งอ่าน 8 ชม.กว่าๆ ต่อวันแนะ)

ขอให้สนุกกับการอ่านครับผม
ตาเล็ก วินโด้เก้าแปดเอสอี

No comments:

Why You Don't LIKE My FaceBook Fanpage ?
×
blogger