Wednesday, October 31, 2012

ตัวแปร ที่ควบคุมไม่ได้ . . .

***โปรใช้จักรยานในการอ่าน***

**********
ออกตัวก่อนว่า ....
**********
โดยนิสัยส่วนตัวแล้ว
ผมเป็นคนช่างสังเกตุ ช่วงจำ ชอบอ่าน ชอบประเมินนิสัยคน
ชอบวิเคราะห์คน เจ้าเล่ห์ จอมวางแผน มีหลายบุคลิก
(ที่กล่าวมาเนี้ยผมคิดเองเออเองหมดเลยนะ)

Tuesday, October 30, 2012

วิธีหา anonymous proxy แท้

พอดีทำ VDO ลง youtube ไว้ แต่ไม่ได้เอามาลง ใน blog ก็เลย เอา link มาลงไว้อีกที
เหตุผลที่ต้องใช้ anonymous proxy แท้
ก็เพื่อเอาไว้ใช้ เข้าเวปที่โดนห้าม, แฮกชาวบ้าน, ปั่นโหวตที่คิด ip, ปั่น view youtube ฯลฯ


proxy_check.pl
#!/usr/bin/perl -w
use LWP::UserAgent;#เรียกใช้ LWP::UserAgent

my $file = 'proxyslist.txt';#ชื่อไฟล์ที่เก็บ รายชื่อ proxy

my $DEBUG = 0;#ตั้งไปงั้นแหละ !! .. เผื่อ อยาก print ดูรายละเอียดให้ตั้งเป็น 1
my $TIMEOUT = 3;# ระยะเวลา timeout ในการโหลด หน้าเวป .. คิดเป็น วินาที
my $VERSION = '1.1';
my $UPDATE = '18/10/2012';

my @proxys = file2array($file);# โหลดไฟล์ มาเป็น array

print "[+] Load $file (".scalar(@proxys).") ip\n";# แสดงจำนวน สมาชิก ใน array @proxy

foreach my $proxy (@proxys){#วน Loop ดึงค่า ใน array มาทำงานทีละอัน
 print "[+] $proxy\n";
 checkProxy($proxy);#ส่งค่า $proxy ให้วิ่งเข้าไปทำงานในฟังชั่น checkProxy (บรรทัดที่ 23)
}

sub checkProxy {
 my $proxy = $_[0];#รับค่าที่ส่งเข้ามา
 my ($ip, $port) = split(/:/, $proxy);#แยกค่าที่ส่งเข้ามา ตรงเครื่องหมาย : เป็น ip และ port
 my $browser = LWP::UserAgent->new(
 timeout => $TIMEOUT #timeout ที่ประกาศไว้ที่บรรทัดที่ 7 .. เอามาใช้ตรงนี้
 );
 $browser->proxy('http','http://'.$proxy.'/');
 my $resp = $browser->get('http://reip.stephack.com/index.php?ip='.$ip.'&port='.$port);
 if($resp->is_success && $resp->status_line =~ /200/){
 if($resp->content !~ /\s/){
  print "=====\n";
  print "[+] anonymous -> ".$proxy."\n";
  print "=====\n";
  open OUTFILE, ">> proxy.txt" or die "Can't open proxy.txt: $!";
  print OUTFILE $proxy."\n";
  close OUTFILE;
 }else{
  print "[-] non anonymous -> ".$resp->status_line."\n".$resp->content."\n" if($DEBUG);#แสดงค่า status_line กับ เนื้อหา content ถ้ามีการเซ็ต $DEBUG = 1
 }
 }else{
 print "[!] not response -> ".$resp->status_line."\n".$resp->content."\n" if($DEBUG);#แสดงค่า status_line กับ เนื้อหา content ถ้ามีการเซ็ต $DEBUG = 1
 }
}

sub file2array {
 my @var;
 open FILE, "<", $_[0] or die "[!] Can't open $_[0] : $!";
 while(<FILE>){
 my $line = $_;
 $line=~s/\r|\n//g; #ลบ \r \n ที่มีในบรรทัดออกให้หมด
 $line=~s/^\s+|\s+$//g; #ลบ ช่องว่าง (ช่องไฟ) หน้าและหลังบรรทัดออกให้หมด
 $line=~s/([^\#]*)\#.*/$1/g; #remove in-line comment
 next if($line=~/^#/); #ignore line comment
 next if(length($line)==0); #ถ้า บรรทัดว่างเปล่า ให้ข้าม
 push(@var, $line); #เก็บเข้าตัวแปล @var
 }
 close FILE;
 return(unique(@var)); # ส่งค่า @var คืน โดยตรวจค่าใน array กับฟังชั่น unique บรรทัดที่ 62 ก่อน (ตัดซ้ำออก)
}

sub unique {
 return keys %{{ map { $_ => 1 } @_ }};
}วิธีแฮกไวเรส

บทความนี้ เป็น บทความที่เขียนไว้ที่เวป backtrack.in.th ตั้งแต่ปี 2010 แล้วนะ
แต่ รุ้สึกเสียวๆ บทความจะหาย และ คนถามเยอะ .. ก็เลยเอามาสำรองไว้ที่เวปตัวเองอีกที่ดีกว่า

Tuesday, October 23, 2012

code สร้าง word list 0-9 จำนวน 6 หลัก

เคยลงไว้ที่ backtack.in.th ไปที (ตอนนั้น เป็น gen เลข 10 หลัก [พวกเบอร์โทร])
แล้ววันนี้ ก็มีคนมาถามใน teamspeak อีก .. ก็เลยเขียนใหม่อีกรอบ


perl -e "foreach(\"000000\"..\"999999\"){print \"$_\n\"};" > num.txt

Monday, October 15, 2012

ช่องโหว่ TCG ทำให้ sniff pass ของ user ใน channel ได้

VDO นี้เจ้าจ่อยทำไว้ ตั้งแต่ปี 2553
ซึ่งก็แจ้ง ตาโดม patch ไปนานแล้วเหมือนกัน (พอดีไปขุดเจอ เลย เอามาลง)

Thursday, October 11, 2012

Microsoft October 2012 Patch Tuesday Review

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคน 2012 หากใคร update patch ของ windows หน่อย
จะเห็นว่า MS มี security patch มาให้โหลดเยอะเลย


รูปประกอบ

แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มได้จากใน : http://eromang.zataz.com/2012/10/09/microsoft-october-2012-patch-tuesday-review/

โดนแฮก, โดนแฟนแฮก, ติดโทรจัน .. ลองถามตัวเองดังนี้

ขอตอบข้อสงสัยสำหรับคนที่สงสัยว่าเครื่องของคุณ โดนแฮก, โดนแฟนแฮก, ติดโทรจัน
ผมอยากให้คุณ ลองถามตัวเอง ดังนี้

Monday, October 8, 2012

เปิด TS3 ไว้ให้เข้ามาคุยเล่นๆ (เนื่องจากของฟรีเลยจุคนได้สูงสุดแค่ 128 คน นะ)

เนื่องจาก iRC THD เจอปิดฟ้าฝ่า เลยต้องย้ายที่ซ่องสุมใหม่ ... ดังนั้น ก็เลยย้ายมาซ่องสุมอยุ่ใน teamspeak3 (ts3) กันแทน

ส่วนใครไม่รู้ว่า TS3 คืออะไร -- > click โลด https://www.google.co.th/#hl=th&q=วิธีการ+ติดตั้ง+ts3
download ts3 client --> http://www.teamspeak.com/?page=downloads

ip : ปิด
pass : stephack.com


Friday, October 5, 2012

Why You Don't LIKE My FaceBook Fanpage ?
×
blogger